Geleen Annastraat | 046 888 66 35
CONTACT

“Elis Dagbesteding is een kleinschalige dagbesteding waar de gast centraal staat.”

Onze missie

Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen door het aanbieden van vraaggerichte dagbesteding, afgestemd op de individuele wensen van de gast, waarbij nadrukkelijk een appèl wordt gedaan op wat de mensen zelf (nog) kunnen.  Een vast dagritme met structuur en begeleiding zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Dit alles draagt bij aan de geborgenheid en het gevoel van veiligheid van onze gasten.

Onze visie

Het voorkomen van eenzaamheid, door het vergroten van het sociaal netwerk van onze ouderen uit de buurt!

Contact